INFORMATION OG REGLER OMKRING CORONA OG DIN REJSE

.Gældende fra den 10. juli 2020

Her har vi samlet de oftest stillede spørgsmål vedrørende rejser i en ”coronatid”.  

Er det sikkert at rejse?
InterTravel følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger, Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og er ligeledes i tæt dialog med vores samarbejdspartnere verden over.
Vi anbefaler at man kun rejser til lande hvortil der ikke frarådes rejser til. Ud over de fleste lande i Europa fraråder Udenrigsministeriet alle ikke nødvendige rejser til hele verden. Udenrigsministeriet opdaterer deres rejsevejledninger hver 14. dag.

-

Generelt om Udenrigsministeriets rejsevejledninger
Udenrigsministeriet illustrerer sikkerhedsniveauet ved at bruge fire farver; grøn, gul, orange og rød. Farverne giver dig et overblik over deres vurdering af sikkerhedsniveauet. Det er ikke altid den samme vurdering for hele landet. Der kan altså være forskellige sikkerhedsniveauer for forskellige områder i et land. Farverne hjælper dig med at holde styr på sikkerhedsniveauet på din rejse.

GRØN:
Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer UM dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark.
GUL: Hvis dit rejsemål er gult, opfordrer UM dig til at være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.
ORANGE: Hvis dit rejsemål er orange, opfordrer UM dig til at genoverveje, da de fraråder alle ikke-nødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige. Hvis du kommer hjem fra et orange område, opfordres du til at blive hjemme i 14 dage.
RØDT: Hvis dit rejsemål er rødt, opfordrer UM dig til at genoverveje, da de fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer du til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Hvis du kommer hjem fra et rødt område, så skal du blive hjemme i 14 dage.

Udenrigsministeriet rejsevejledninger

-

Kan jeg bestille rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder at rejse til?

Ja, der er intet i vejen for, at du begynder at planlægge dine fremtidige rejser og bestiller nu. Jo før du bestiller, des billigere er rejsen oftest, og du er godt sikret via vores ”corona-garanti”.

-

Kan jeg afbestille min rejse?
Det er vores ønske at give dig de bedst mulige betingelser i forbindelse med rejsebestilling. Derfor har udfærdiget en ”corona-garanti”, der giver dig større fleksibilitet og sikkerhed ifm. din rejsebestilling.

-

VORES CORONA-GARANTI
Gældende for alle pakkerejser bestilt efter 01. juli og foreløbig indtil 31. august 2020.

Indtil 60 dage før afrejse: Vi tilbyder fuld refundering af alle pakkerejser indtil 60 dage før afrejse. Der kan dog være undtagelser afhængigt regler på flybillet og særlige restriktioner på enkelte produkter, men dette oplyses ved reservation.
Indtil 30 dage før afrejse: Du kan gebyrfrit udskyde din rejse til et andet tidspunkt. Der kan dog være undtagelser afhængigt regler på flybillet og særlige restriktioner på enkelte produkter, men dette oplyses ved reservation.
Mindre end 30 dage før afrejse: Vores almindelige Rejsebetingelser gælder.

Så snart Udenrigsministeriet ikke længere fraråder rejser til dit rejsemål, træder vores almindelige Rejsebetingelser i kraft.

-

Hvad sker der hvis, Udenrigsministeriet efter min bestilling ændrer status på mit rejsemål til orange og derved fraråder alle ikke-nødvendige rejser?

Indtil 14 dage før afrejse: Vi kontakter dig for en snak om situationen og dine muligheder for refusion eller udskydelse af rejsen.
Mindre end 14 dage før afrejse: Du kan gebyrfrit udskyde din rejse eller få fuld refusion.
Efter afrejse: Forhold dig i ro og følg Udenrigsministeriets anbefalinger. Kontakt os hvis du er utryg ved situationen eller ønsker information vedr. en evt. ændring af rejsen.

-

Hvad skal jeg betale i depositum?
Ved reservation betales depositum på 25% af rejsens pris, medmindre andet oplyses ved reservation. Se i øvrigt vores almindelige Rejsebetingelser.

-

Er det sikkert at købe rejse hos InterTravel?
InterTravel er grundlagt i 1978 og er derved et af Danmarks ældste rejsebureauer. Vi er forsikret hos Gouda, og vores medlemskab/registrering i Rejsegarantifonden nr. 648 sikrer din rejse i tilfælde af konkurs.

-

Dækker min rejseforsikring?
Vi anbefaler altid, at man tegner både afbestillings- og rejseforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker i tilfælde af akut sygdom samt andre uforudsete forhold før afrejse. Rejseforsikringen dækker under rejsen i tilfælde af sygdom, tilskadekomst, hjemkaldelse, retshjælp, privatansvar m.m.
Nogle forsikringsselskaber dækker ikke, hvis du køber en rejse, mens Udenrigsministeriet fraråder rejser til et rejsemål og selvom rejserestriktionerne efterfølgende ændres. Tjek derfor din rejseforsikring grundigt så du sikrer dig at den dækker som forventet.

Køber du en Gouda Rejseforsikring gennem InterTravel, så er du dækket helt som normalt, både mht. afbestilling og på selve rejsen.

-

SÅDAN DÆKKER GOUDA

Goudas afbestillingsforsikring dækker fuldstændigt som normalt både i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst hos forsikrede, medrejsende eller nærmeste familie og i flere andre tilfælde.

Rejser til Udenrigsministeriets orange områder
Gouda dækker også ved rejser til de områder, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Der vil dog ikke være dækning for evakuering fra en destination, der på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi man var bekendt med situationen inden afrejsen.

Rejser til Udenrigsministeriets røde områder
InterTravel anbefaler, at du ikke rejser til røde områder. Vælger du at rejse til et rødt område (hvortil Udenrigsministeriet fraråder ALLE rejser) dækker forsikringen som udgangspunkt på samme måde, som ved en rejse til et orange område. Hvis du fx kommer til skade eller bliver syg, vil Gouda dog foretage en individuel vurdering af, om der er dækning i henhold til forsikringsbetingelserne.

-

Hvordan kan jeg holde mig opdateret under rejsen?
Ja, du kan holde dig opdateret via Udenrigsministeriets gratis app Rejseklar. Vi anbefaler herudover at du skriver dig på Udenrigsministeriets Danskerliste.

-

Er der særlige regler under rejsen?
Selv om du er ude at rejse, bør du som minimum følge de samme anbefalinger omkring afstand og god hygiejne, som er udstukket af de danske Sundhedsmyndigheder. Herudover kan der være lokale restriktioner, som du bør holde dig orienteret omkring. Udenrigsministeriet har samlet en række gode corona rejseråd. Udenrigsministeriets Rejseråd i en tid med COVID-19.

-

Kontakt til InterTravel
Har du spørgsmål til din rejse eller dit rejsemål kan vi træffes på telefon 33150077 og udenfor åbningstid på mail: info@intertravel.dk. Ved hastesager er du velkommen til at kontakte os på mobil/sms: 26824360.


NYTTIGE LINKS

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets Rejsevejledninger
Udenrigsministeriets Rejseklar App
Udenrigsministeriets Danskerliste
Udenrigsministeriets ”Rejseråd i en tid med COVID-19”
Sundhedsstyrelsen
Coronavirus i Danmark
Gouda Rejseforsikring - Corona information
Gouda Rejseforsikring
InterTravel’s rejsebetingelser